Chytré technologie pro živočišnou výrobu

Rozbor obrazu

Rozbor obrazu Umožňuje analýzy a sdílení obrazu z kamerového systému, zároveň poskytuje možnosti stanovení cow comfort indexů, hodnocení welfare a tělesné kondice zvířat. KÓD 04 – Speciální technologické vybavení skotu PODKÓD 04-307 – Kamerový systém Vlastnosti Doplnění kamerového systému o rozbor obrazu je účinným nástrojem ke zlepšení výkonnosti stáda Prostřednictvím analýzy obrazu z kamer umístěných ve […]

Kamerový systém

Kamerový systém Poskytuje nepřetržité sledování Vašeho stáda a veškerého dění na stáji, monitoring budov i celého Vašeho areálu. KÓD 04 – Speciální technologické vybavení skotu PODKÓD 04-307 – Kamerový systém Vlastnosti Dodáváme kvalitní kamery, které pracují nonstop i ve ztížených světelných podmínkách Připravíme Vám nabídku kompletního systému – jednotlivé kamery + příslušenství (software, velkoplošný monitor) […]

Identifikaci a přenos údajů

Systém pro identifikaci a přenos údajů o dojnici Nabízíme systém pro elektronickou identifikaci, sledování aktivit skotu a lokalizaci jednotlivých zvířat. KÓD 04 – Speciální technologické vybavení skotu PODKÓD 04-301 – Systém pro identifikaci a přenos údajů o dojnici Vlastnosti Poskytuje neustálou kontrolu o zvířatech díky senzorům kdykoliv a odkudkoliv S vysokou přesností sleduje a analyzuje údaje […]

SMART technologie pro řízení mikroklima

SMART technologie pro řízení mikroklima Řízení mikroklima ve stáji ovládá dílčí technologie (plachty, ventilátory, skrápění, světla, vyhrnovací lopaty) a zajišťuje tak zvířatům vysokou kvalitu chovného prostředí. KÓD 04 – Speciální technologické vybavení skotu PODKÓD 04-305 – SMART technologie pro řízení ventilace, osvětlení, kejdového hospodářství a dalších automatických technologií Vlastnosti Zajištění optimálního prostředí a pohody zvířat […]

Termokamery

Termokamery Infračervená termografie (IRT) je bezpečná neinvazivní metoda Vyhovuje Obecnému preferenčnímu kriteriu č. 9Intervence 33.73 – Investice do zemědělských podnikůPředmět projektu navazuje na operaci 16.1.1 – Podpora operačních skupin a projektů EIPs možností získání až 5 bodů. Vlastnosti Termografie slouží jako pomocný nástroj k monitoringu zdravotního stavu a tepelné pohody organismu zvířete (horečnatá onemocnění, tepelný stres, podchlazení) […]

Robotické dojicí zařízení

Robotické dojicí zařízení Robotické rameno nahrazující práci dojičů na klasické dojírně KÓD 02 – Dojírny a mléčnice pro skot PODKÓD 02-402 – Robotické dojicí rameno https://www.agrosoft.cz/wp-content/uploads/2023/07/VID_20230429_140632_7.mp4 Vlastnosti Určeno pro klasické dojírny – rybinová, paralelní, tandemová Lze využít pro jakýkoliv typ dojení Nevyžaduje zásadní stavební úpravy Vždy dodržuje správnou rutinu dojení, každá dojnice je ošetřena stejně […]

AGROSOFT SKOT

Program je vytvořen jako webová aplikace bez potřeby instalace na lokálním počítači. Umožňuje přihlášení z libovolného místa, omezeno pouze  nastaveným oprávněním.  Zabezpečujeme ochranu dat a 100% zálohování veškerých dat. Systém zahrnuje kompletní evidenci všech kusů skotu v podniku, členění jednotlivých kusů je dle nastaveného vnitropodnikového uspořádání. V programu je možno pořizovat veškeré prováděné změny na […]

Přirozená plemenitba

Na žádost uživatelů jsme se v programu AGROSOFT SKOT v závěru roku 2020 podrobněji věnovali problematice přirozené plemenitby (PP). Pro chovatele zajišťujeme dokonalou evidenci PP a automaticky připravujeme hlášení PP na ústřední evidenci, které chovatel pouze zkontroluje a jednoduše odešle elektronicky prostřednictvím služby IZR. Nabízíme i automatické vedení evidence PP. Stačí, když chovatel správně v […]

Termokamery jsou využívány k sledování onemocnění paznehtů u skotu.

V současné době nabízíme dva typy termokamer a to ruční a stacionární. Ruční termokmaery umožňují uživateli jednoduché snímkování zvířat jejich označení a uložení do souboru na PC. Ideální je pořízení snímků v dojírně při dojení a poté vyhodnocení na PC. Další možností je snímkování zvířat při použití fixační klece a sledování účinnosti léčby při ošetřování […]