Chytré technologie pro živočišnou výrobu

AGROSOFT SKOT

Program je vytvořen jako webová aplikace bez potřeby instalace na lokálním počítači. Umožňuje přihlášení z libovolného místa, omezeno pouze  nastaveným oprávněním.  Zabezpečujeme ochranu dat a 100% zálohování veškerých dat. Systém zahrnuje kompletní evidenci všech kusů skotu v podniku, členění jednotlivých kusů je dle nastaveného vnitropodnikového uspořádání. V programu je možno pořizovat veškeré prováděné změny na […]

Robotická ruka – pomocník při dojení

 Robotická ruka: Nahrazuje práci dojičů na stávajících dojírnách Lze použít pro jakoukoli značku dojení Vhodné pro rybinové, tandemové i SBS dojírny Nevyžaduje stavební úpravy Od roku 2022 v provozu na stáji

Dotace na inovace a moderní technologie v zemědělství

Webinář pořádáme ve spolupráci se společností AGROSOFT Tábor – firmou, která se zabývá technologiemi pro živočišnou výrobu, je odborníkem na inovace v zemědělské prvovýrobě, naším klientem a úspěšným žadatelem o dotace v oblasti VaV. O své zkušenosti z realizace stovek projektů se s vámi podělí Luboš Smutný, majitel a jednatel společnosti. Ve své prezentaci vám představí zajímavé […]

Měření mléka v ZD Opařany

21.května 2021 proběhlo v ZD Opařany testování zařízení na sledování a vyhodnocování kvality mléka FARMLAB. Měření se účastnili pracovníci VŠCHT Praha, Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a vývojoví pracovníci Agrosoftu Tábor s.r.o. Zaměřili jsme se na přesné určení počtu somatických buněk a množství % tuku v mléce.

Novinky AGROSOFT SKOT

Na přání uživatelů programu AGROSOFT SKOT jsme doplnili napojení našeho produktu na účetní systémy AGEU, BYZNYS a SIDUS. Zdokonalili jsme účetní evidenci zvířat v růstových kategoriích i v základním stádu. Novým i stávajícím uživatelům nabízíme kromě ekonomické evidence zvířat v růstových kategoriích i ekonomickou evidenci základního stáda – provádění odpisů a vedení evidence hmotného investičního […]

Přirozená plemenitba

Na žádost uživatelů jsme se v programu AGROSOFT SKOT v závěru roku 2020 podrobněji věnovali problematice přirozené plemenitby (PP). Pro chovatele zajišťujeme dokonalou evidenci PP a automaticky připravujeme hlášení PP na ústřední evidenci, které chovatel pouze zkontroluje a jednoduše odešle elektronicky prostřednictvím služby IZR. Nabízíme i automatické vedení evidence PP. Stačí, když chovatel správně v […]

Termokamery jsou využívány k sledování onemocnění paznehtů u skotu.

V současné době nabízíme dva typy termokamer a to ruční a stacionární. Ruční termokmaery umožňují uživateli jednoduché snímkování zvířat jejich označení a uložení do souboru na PC. Ideální je pořízení snímků v dojírně při dojení a poté vyhodnocení na PC. Další možností je snímkování zvířat při použití fixační klece a sledování účinnosti léčby při ošetřování […]

Naše firma úspěšně najela na nový software

V průběhu letošního roku naše firma úspěšně najela na software Projektově, který slouží k řešení a zadávání úkolů v rámci projektových týmů. Díky tomuto programu se usnadnila komunikace mezi jednotlivými zaměstnanci v rámci řešení projektů. Během několika měsíců jsme se celofiremně zúčastnili řady školeních, kde jsme se seznamovali s daným programem a postupně ho zavedli […]

Agrosoft slavnostně otevřel novou laboratoř pro umělou inteligenci

Management dojených stád skotu v podmínkách precizního zemědělství Workshop je pořádán za podpory Ministerstva zemědělství ČR při České technologické platformě pro zemědělství. Na workshopu VÚŽV v Uhříněvsi jsme představili zpracování obrazu, automatizace, robotizace a využití dat.

AGROSOFT v novém – Research and Development

Uplynulý rok 2020 přinesl do AGROSOFTU zásadní změny a proto bych Vám rád představil novou koncepci naší firmy. Společnost Farmtec si od nás převzala do správy své produkty Farmsoft spolu s vitalimetry a veškerý servis technologické části je již pouze v jejich kompetenci. AGROSOFTU se tím uvolnili ruce, vymizely veškeré komplikace vznikající nepřesnou hranicí odpovědnosti […]