Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function '_wp_footnotes_kses_init' not found or invalid function name in /web/htdocs5/agrosoftcz/home/www/wp-includes/class-wp-hook.php on line 308

Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function '_wp_footnotes_kses_init' not found or invalid function name in /web/htdocs5/agrosoftcz/home/www/wp-includes/class-wp-hook.php on line 308
Aktuality a reference - Agrosoft Tábor - Technologie pro živočišnou výrobu

Chytré technologie pro živočišnou výrobu

AKTUALITY A REFERENCE

Začátkem června jsme navštívili mléčné farmy s robotizovaným systémem dojení, a to chov 540 ks holštýnských dojnic s robotickou kruhovou dojírnou a rodinnou farmu s dojicím robotem. V průběhu návštěvy jsme si s chovateli a servisní službou vyměnili mnoho cenných poznatků z oblasti vývoje i zemědělské praxe a domluvili se na případné vzájemné spolupráci do budoucna.

.

Setkání se studenty

Dne 10.května jsme opět přivítali skupinu studentů ze Střední zemědělské školy, abychom s nimi diskutovali o nových trendech v zemědělství a výzvách, kterým čelí moderní zemědělci. Hlavním tématem dnešního setkání bylo zemědělství 4.0, což je moderní přístup k zemědělské produkci, který využívá nejnovější technologie a digitální nástroje k zlepšení výroby a snížení nákladů.

Během setkání jsme diskutovali o tom, jaké jsou hlavní výhody a výzvy při používání digitálních technologií v zemědělství. Jednou z hlavních výhod je zlepšení efektivity a produktivity, díky čemuž mohou zemědělci produkovat více potravin za nižší náklady. Další výhodou je zlepšení kvality produktů, což může vést k vyššímu zisku a konkurenceschopnosti na trhu.

Povídali jsme si také o tom, jaké jsou hlavní trendy v zemědělství 4.0 a jak mohou studenti využít moderní technologie a digitální nástroje v budoucí zemědělské práci. Jedním z trendů je například využívání dronů a umělé inteligence pro monitorování zvířat a plodin.

Setkání bylo velmi produktivní a studenti měli možnost se dozvědět více o zemědělství 4.0 a jak mohou využít moderní technologie v budoucí zemědělské práci. Doufáme, že budou motivováni k dalšímu vzdělávání a inovaci v této oblasti.

Návštěva studentů

Dne 4. května jsme v Agrosoftu měli tu čest přivítat žáky z Vyšší odborné školy a Střední zemědělské školy, se kterými jsme se bavili o moderním zemědělství a jeho využití umělé inteligence (AI). Byla to skvělá příležitost sdílet naše znalosti a zkušenosti s mladou generací zemědělců.

Během setkání jsme se zabývali různými aspekty moderního zemědělství, které jsou ovlivněny umělou inteligencí. Diskutovali jsme o tom, jak AI může pomoci při optimalizaci pěstování plodin prostřednictvím analýzy půdních a klimatických podmínek, sledování růstu rostlin, detekce škůdců a chorob nebo při plánování sklizně.

Dalším důležitým tématem bylo využití umělé inteligence při chovu zvířat. Žáci se dozvěděli, jak AI pomáhá ve správě stád, sledování zdravotního stavu zvířat, identifikaci genetických predispozic a vylepšování reprodukčních programů.

Diskutovali jsme také o využití senzorů a automatizace v moderním zemědělství, které jsou základem pro sběr dat potřebných pro AI. Povídali jsme si o možnostech využití dronů pro monitorování polí a o výhodách připojených zařízení pro sledování a řízení různých aspektů zemědělské produkce.

Na závěr jsme diskutovali o výzvách, které s sebou moderní zemědělství a AI přinášejí, jako je ochrana soukromí a bezpečnost dat, etická otázka využívání AI ve zvířecím chovu nebo sociální dopady automatizace na zaměstnanost ve zemědělství.

Bylo nám potěšením sdílet naše znalosti a zkušenosti s žáky střední zemědělské školy a doufáme, že je tato interakce inspirovala k dalšímu zkoumání a rozvoji moderních technologií v zemědělství.

Rozpoznávání krav pomocí AI

Rozpoznávání krav pomocí umělé inteligence a číslech na krávách je technologie, která umožňuje zemědělcům snadno sledovat a spravovat své stádo. Tato technologie využívá kamerový systém a software pro rozpoznávání obrazu, aby identifikovala každou krávu a zaznamenala její chování, cow comfort a další relevantní informace.

Krávy jsou označovány speciálními čísly, které jsou umístěny na těle. Tato čísla jsou zaznamenávána kamerovým systémem a softwarem, který analyzuje obraz a přiřazuje každé krávě příslušné informace.

Celkově lze říci, že rozpoznávání krav pomocí umělé inteligence a číslech na krávách přináší mnoho výhod pro zemědělce a umožňuje jim lépe spravovat své stádo. Tato technologie také pomáhá zlepšovat životní podmínky krav a snižovat náklady na veterinární péči.

umělá inteligence - rozpoznání krav dle obrazu

Testování dojícího robota na živé krávě

Spolupráce mezi Agrosoftem, Jihočeskou univerzitou a Klimasoftem vedla k úspěšnému testování dojicího robota na živé krávě. Tento pokrok v oblasti robotiky a zemědělství může přinést mnoho výhod pro zemědělce a zlepšit životní podmínky pro zvířata.

Díky této technologii se minimalizuje stres pro krávy a dojení je mnohem
rychlejší a efektivnější.

Součinnost mezi Agrosoftem, Jihočeskou univerzitou a společností Klimasoftem je příkladem toho, jak může kooperace mezi akademickou sférou a soukromým sektorem vést k inovativním řešením a zlepšení života zvířat a zvýšení výkonnosti chovu dobytka.

Tento projekt je důležitým krokem v oblasti zemědělství a doufáme, že se dojící robot brzy stane standardem v chovech dobytka po celém světě, což pomůže zvýšit výnosy a zlepšit podmínky pro život zvířat.

dojící robot

Dojící robot

Zapojení dojícího robota do zemědělské výroby je stále více rozšiřující se trend v moderním zemědělství. Spolupráce mezi Agrosoft a Fakultou zemědělskou a technologickou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích může být klíčem k úspěšnému vývoji a implementaci těchto technologií v praxi.

Dojící robot dokáže zvýšit efektivitu dojení a snížit náklady na pracovní sílu, což přináší zemědělcům výhody. Vývoj a integrace těchto robotů do farmářských systémů však vyžaduje spolupráci a koordinaci mezi různými obory.

Spolupráce Agrosoftu a Fakulty zemědělské a technologické Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích může přinést nejen výhody pro zemědělce, ale také přispět k rozvoji moderních technologií v zemědělském sektoru. Tato spolupráce může zahrnovat výzkum, vývoj a testování nových technologií a následnou implementaci v praxi.

Výhody spolupráce Agrosoftu a Fakulty zemědělské a technologické Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích zahrnují sdílení znalostí a zkušeností mezi odborníky v různých oblastech, což může vést k inovativním řešením pro moderní zemědělství. Tato spolupráce může také přispět k vzdělávání a školení zemědělců v oblasti moderních technologií a automatizace.

Dojící robot Agrosoft
Dojící robot Agrosoft

Čtečka QR kódů v aplikaci Agrosoft SKOT

 

Načítání informací o skotu do softwaru Agrosoft Skot pomocí QR čtečky.

Tento proces umožňuje snadné a rychlé zaznamenání informací o skotu, jako jsou například jeho identifikační číslo, pohlaví, rasa, datum narození a další důležité informace.

Využití QR kódů pro sledování skotu je stále více populární v zemědělském
průmyslu, protože umožňuje farmářům a chovatelům rychle a snadno získat přesné informace o každém zvířeti. Tyto informace pak mohou být použity k vylepšení péče o zvířata, sledování jejich zdravotního stavu a optimalizaci chovu.

Agrosoft Skot je specializovaný software, který umožňuje chovatelům snadno spravovat informace o jejich skotu a využívat je k lepšímu řízení svého chovu. Integrace QR čtečky do tohoto softwaru umožňuje chovatelům zaznamenávat informace o svých zvířatech bez nutnosti manuálního zadávání dat, což šetří čas a snižuje riziko chyb.

Celkově lze tedy říci, že využití QR kódů a softwaru jako Agrosoft Skot
mohou pomoci zemědělcům a chovatelům zvířat v efektivnějším a kvalitnějším řízení jejich chovu.

čtečka QR kódů Agrosoft SKOT

Spolupráce se Střední zemědělskou školou v Písku

Střední zemědělská škola v Písku je od svého založení v roce 1870 významnou vzdělávací institucí v regionu.

Úzká spolupráce naší společnosti se Střední zemědělskou školou v Písku přináší oběma stranám nenahraditelné výhody propojení vědy, vývoje a zemědělské praxe.

Zkušení odborníci z řad našich zaměstnanců poskytují cenné konzultace a přednášky budoucím zemědělcům. Zároveň nasloucháme a jsme otevřeni připomínkám a novým podnětům ze strany mladé generace.

Podílíme se také na procesu modernizace školního statku. V rámci společně předkládaného návrhu bude chod stávající mléčné farmy automatizován a robotizován. Součástí projektu je první zprovoznění našeho robotického dojicího ramene ve výrobních podmínkách.

Ve středu 16. listopadu jsme se aktivně zúčastnili odborného semináře na téma Individuální zařazování dojnic do reprodukce. Přispěli jsme přednáškou Sledování a řízení mikroklimatu dojnic, během které jsme posluchače seznámili s problematikou stájového mikroklima a představili jsme náš produkt A.Klima – systém na sledování a řízení stájového mikroklima.

Workshop

Nastupující technologie v chovech dojného skotu

 

Datum konání:

9.11.2022

Pořadatelé:

·        Střední zemědělská škola Písek,

·        Fakulta zemědělská a technologická Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích,

·        AGROSOFT Tábor, s. r. o.

Harmonogram:

       Přivítání a úvodní slovo – Ing. Procházková, SZeŠ Písek

       Úvodní slovo – zástupce Agrární komory

       Představení činnosti školního statku, jeho přínos ve výuce – Ing. Procházka, SZeŠ Písek

       Plánovaný projekt a spolupráce se SZeŠ Písek – Ing. Smutný L., Ph.D., Agrosoft Tábor

        Sledování pohybové aktivity zvířat s ohledem na reprodukci, produkci, zdravotní stav a welfare – Bc. Lebeda, ISB Genetic, s. r. o.

       Robotická mléčná farma, zkušenosti z praxe – Ing. Šťastný, DeLaval, s. r. o.

       Význam sledování a řízení mikroklima stájového prostředí – Ing. Kožíšková, Struska, Agrosoft Tábor

       Budoucnost umělé inteligence v zemědělství – Ing. Mgr. Havelka, Ph.D., Ing. Mgr. Stehlík, FZT JU

       Využití kamerových systémů ve stáji k hodnocení pohody zvířat – Ing. Mgr. Bumbálek, FZT JU

       Termokamery jako nový diagnostický prvek ve stáji – Ing. Dudák FZT JU

       Testování robotické ruky – Ing. Smutný Dominik, FZT JU

 

Ve středu dne 9.11.2022 proběhl na školním statku Střední zemědělské školy v Písku workshop na téma Nastupující technologie v chovech dojného skotu.

Množství vystupujících, které bylo složeno ze zástupců Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, zaměstnanců firmy Agrosoft, DeLaval, ISB Genetic a vedení Střední zemědělské školy v Písku zajistilo velké spektrum informací a poznatků z oboru chovu dojnic a nových využívaných technologií.

 

Obohacující workshop na půdě školního statku v Písku byl zaměřen na seznámení studentů Střední zemědělské školy s tématem nastupujících technologií, které se v dnešní době využívají v chovech dojného skotu. Úvodní slovo si vzal zástupce Agrární komory, který zmínil důležitost pokroku a využívání nových technologií.

               Po úvodním slovu pan Ing. Procházka v krátkosti seznámil přítomné s činností školního statku a spolu s Ing. Lubošem Smutným, Ph.D. přestavil budoucí spolupráci na projektu, který by měl studentům přinést nový, moderní a robotizovaný způsob dojení.

               Následně po úvodním slovu a představení budoucí spolupráce bylo podle programu připraveno několik prezentací, které posluchačům přiblížily současný stav poznání v dané problematice.

               Závěrem workshopu byla prohlídka stáje dojnic. Při té příležitosti byla prodiskutována spolupráce na budoucím projektu.

věda výzkum

 
Dne 16.11.2022 proběhne seminář na téma „Individuální zařazování dojnic do reprodukce“
Ukončený projekt

CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_326/0023346

Účastníci – JVTP, a.s., Agrosoft Tábor, s.r.o.

Začátek projektu – 1.2.2022

Doba trvání projektu – 6 měsíců

Název projektu – Rozvoj řízení AGROSOFT Tábor, s.r.o.

Cílem projektu je zintezivnit inovační aktivity příjemců podpory s důrazem na aspekty digitalizace a zavádění prvků průmyslu 4.0 s přímým dopadem na posílení jejich konkurenceschopnosti.

16.8.2022
Při příležitosti návštěvy hejtmana Jihočeského kraje MUDr. Martina Kuby na Jihočeské univerzitě, jsme se stali součástí natáčení reportáže Jihočeské televize na téma Zemědělství 4.0. Na vývojovém pracovišti byl filmován prototyp robota, který je součástí našeho projektu robotizovaného dojení, který by měl v budoucnu nahradit lidskou složku práce na klasických dojírnách.
Dále byl představen vývoj systému obrazové detekce krav ve stájovém boxu, kterému se fakulta techniky a kybernetiky pod vedením Ing. Luboše Smutného také věnuje.

Dne 26.8.2022 se vedení Agrosoftu zúčastnilo mezinárodní konference SCIENCE FOR SMART AND SUSTAINABLE AGRICULTURE ku příležitosti 48. ročníku výstavy Země živitelka. Za přítomnosti ministra zemědělství Ing. Zdeňka Nekuly, děkana JCU docenta Petra Bartoše a mnoho dalších jsme představili tématiku Zemědělství 4.0.
Jedním z témat blokové přednášky byla robotizace zemědělství a rozšíření umělé inteligence do zemědělství. Zúčastněným byly představeno téma Výzvy v současném zemědělství, které se týkalo podpory precizního zemědělství ze strany regionální agrární komory Jihočeského kraje, biotechnologie v zemědělství nebo vývoj zemědělských půd v souvislosti s globální změnou klimatu.
V následujícím bloku byla věnována pozornost tématu Kvality a bezpečnosti zemědělských produktů, kde byla probírána témata geneticky upravených rostlin, nové trendy v rostlinné výrobě a kvalita zemědělských produktů, přípravky na ochranu rostlin v současném regulatorním prostředí pohledem držitele registrací.

 

9.6.2022

Měření somatických buněk na přístroji DeLaval a Ekomilk.

Testování bylo zaměřeno na porovnání výsledných hodnot přístrojů.

Vzorky byly testovány za shodných podmínek.

7.6.2022

 Management dojených stád skotu v podmínkách precizního zemědělství

 Workshop je pořádán za podpory Ministerstva zemědělství ČR při České technologické platformě pro zemědělství

 Na dnešním workshopu VÚŽV v Uhříněvsi jsme představili zpracování obrazu, automatizace, robotizace a využití dat.

25.5.2022

Slavnostní setkání u příležitosti přejmenování ZF na Fakultu zemědělskou a technologickou Jihočeské univerzity, kde se sešli přední zástupci podnikatelské sféry, veřejných institucí, ředitelé středních škol, zástupci univerzit a výzkumných ústavů a další významní hosté.

 

K příležitosti přejmenování bylo slavnostně otevřeno výzkumné centrum a Vývojová laboratoř pro robotiku v zemědělství, kde byla předvedena plně automatizovaná robotická dojírna, která dokáže v mnoha ohledech nahradit lidskou obsluhu. Na projektu se podílela firma AGROSOFT Tábor s.r.o., ZFT JU, Klimasoft, Fanuc, Phoenix Contact a Grantex.

Testování mléka v ZF JU

Dnes 25.4.2022 proběhlo testování mléka zařízením DeLaval a Ekomilk.

Testování bylo zaměřeno na množství somatických buněk a množství tuku v mléce.

21. května 2021 proběhlo v ZD Opařany testování zařízení na sledování a vyhodnocování kvality mléka FARMLAB. Měření se účastnili pracovníci VŠCHT Praha, Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a vývojoví pracovníci Agrosoftu Tábor s.r.o. Zaměřili jsme se na přesné určení počtu somatických buněk a množství % tuku v mléce.