Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function '_wp_footnotes_kses_init' not found or invalid function name in /web/htdocs5/agrosoftcz/home/www/wp-includes/class-wp-hook.php on line 308

Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function '_wp_footnotes_kses_init' not found or invalid function name in /web/htdocs5/agrosoftcz/home/www/wp-includes/class-wp-hook.php on line 308
O nás - Agrosoft Tábor - Chytré technologie pro živočišnou výrobu

Chytré technologie pro živočišnou výrobu

O NÁS

Jsme ryze česká společnost. Máme tradici od roku 1985. Naše produkty pracují ve stovkách provozů od rodinných farem až po vícestájové velkochovy. Kromě České republiky a Slovenska působíme i v Ruské federaci, Bělorusku, Polsku, Kazachstánu a Tádžikistánu.

Naše produkty jsou navrženy univerzálně. Lze je velmi dobře využít ve velkém zemědělském podniku, ale i na malé rodinné farmě. Každou zakázku řešíme individuálně dle požadavků chovatele.


Nové výrobky vyvíjíme v souladu s nejnovějšími technologickými trendy a postupy. Zároveň vždy bereme v potaz potřeby konkrétních uživatelů, jejich možnosti a dlouhou životnost našich produktů. Vývoj konzultujeme s odborníky z vysokých škol a výzkumných ústavů.

Spolupráce se zákazníkem nekončí předáním hotové zakázky, ale pokračuje kvalitní péčí o něj. Našim cílem je vytvoření důvěry klientů vůči stylu naší práce a jejich maximální spokojenost.

Historie

Počátky firmy AGROSOFT sahají do roku 1985, kdy při JZD 9. květen se sídlem ve Stádleci vzniklo Projekční středisko mikrosoftware. To sídlilo v Táboře ve Stránského ulici jako detašované pracoviště. Zde pracovali především programátoři a vývojáři. Výrobní prostory byly umístěny v Řepči v areálu JZD.

Hned v roce 1985 se započalo s vývojem prvního programového vybavení pro chov skotu pod označením Agrosoft Skot. Vývoj se prováděl na tehdy moderních a výkonných mikropočítačích SAPI 1, SAPI 80, Robotron. Program byl napsán v programovacím jazyce Fortran.

Téměř současně se zahájením vývoje programu Agrosoft Skot se začal vyvíjet program na řízení chovu prasat pod názvem Agrosoft Prasata. Tento program využíval stejné hardwarové a softwarové zázemí jako program Agrosoft Skot.

Programové vybavení Agrosoft Skot a Agrosoft Prasata bylo nejprve nasazeno pouze v rámci JZD Opařany. Následně bylo nabídnuto i dalším zemědělským podnikům. V roce 1988 měly oba programy dohromady již 200 platících zákazníků.

Od roku 1986 se začalo s vývojem stájových technologii. Jako první se pod zkratkou AKB vyvíjel automatický krmný box pro dojnice. Vývoj probíhal ve spolupráci s STS Opava, která dodávala elektronickou identifikaci zvířat. První instalace systému krmných boxů byla zprovozněna v VKK Lomec v roce 1988. V červnu 1989 bylo slavnostně otevřeno předvadiště v Řepči a kravín v Opařanech pro 600 kusů dojnic s tehdy moderními prvky technologie volného ustájení včetně automatických krmných boxů. O pět let později využívalo automatické krmné boxy již 40 podniků.

Osamostatnění

Po listopadu 89 došlo k restrukturalizaci JZD 9. květen. V rámci těchto změn se Projekční středisko mikrosoftware v roce 1992 osamostatnilo a začalo působit jako samostatná firma pod názvem AGROSOFT Tábor s.r.o. Nově vzniklá firma sídlí kompletně v původních prostorách v Táboře, Stránského 2255. Pracoviště v Řepči se již nevyužívalo. Hlavní náplní byla nadále tvorba a distribuce software pro zemědělskou praxi, vývoj, výroba a prodej technologických zařízení pro chov skotu a prasat.

Postupem času však původní prostory stále více přestávaly vyhovovat a budova se zároveň dostala do havarijního stavu. Především z těchto důvodu se v roce 2007 firma přestěhovala do Jistebnice, kde sídlila v pronajatých prostorách v areálu firmy Farmtec a.s.

V roce 2011 se podařilo firmě najít vhodné prostory pro svoji činnost v Táboře, na adrese Údolní 2930. Téměř okamžitě se firma přestěhovala a na této adrese sídlí až do současnosti.

Technický pokrok

Vývojoví pracovníci naší firmy vždy hledali, hledají a budou hledat ten nejlepší kompromis mezi požadavky praxe, cenou technologie, moderním řešením, dostupností, dlouholetou a snadnou udržovatelností, atd. Významný vliv má také technická připravenost zákazníků a zvyky uživatelů.

Na začátku devadesátých let se kompletně přešlo z původních osmibitových počítačů SAPI na PC-XT a následně hned na PC-AT kompatibilní. S tím souvisel i přechod na operační systém DOS. Doposud vyvinutý software byl aktualizován a upraven tak, aby byl kompatibilní s novými HW technologiemi a novým operačním systémem. To obnášelo především opuštění programovacího jazyka FORTRAN a přechod na tehdy nový relační databázový systém REDAP. Pro uživatele to znamenalo hlavně značný nárůst výkonu programů, zkrácení času provádění náročnějších operaci a vítané zvýšení komfortu obsluhy programů.

S rokem 1995 přišel první grafický operační systém Windows 95 a došlo k další velké aktualizaci všech vyvíjených programů a jejich úpravě pro použití v novém operačním systému. Nový software byl již samozřejmě vyvíjen kompatibilně s tímto novým operačním systémem.

Původní tuzemská elektronická identifikace z STS Opava byla nahrazena moderní identifikaci TIRIS dodávanou firmou Texas Instruments. Identifikační transpondéry a čtečky TIRIS byly vyrobeny moderními postupy, v lepší kvalitě a podstatně menší velikosti. Zabezpečují spolehlivou, přesnou a rychlou identifikaci hospodářských zvířat za přijatelnou cenu. Software již tvoříme jako multiplatformní, aby byly plně funkční na Windows, Linuxu a Macu. Zároveň aplikace navrhujeme tak, aby podporovaly moderní komunikační prostředky.

Současnost​

Naším nosným programem je programové vybavení a stájové, elektronicky řízené technologie. Své místo na trhu má tradiční program Agrosoft SKOT. Mezi významné uživatele tohoto programu patří ZD Krásná Hora nad Vltavou a ZD Opařany. Portfolio výrobků jsme rozšířili o systém sledování a řízení mikroklimatu ve stáji. Pro sledování zdravotního stavu paznehtů využíváme termokamery. Pro Farmtec jsme vyvinuli kompletní systém pro řízení stájových technologií a podporu chovu skotu – Farmsoft. Ten se skládá z elektronické identifikace dojnic, sběru dat z dojírny, selekční branky, AKB a sledování pohybové aktivity. Vitalimetr 5P sleduje nejen pohyb dojnice, ale i dobu žraní a přežvykování. Systém Farmsoft nabízíme uživatelů v kompletní sestavě nebo i jeho dílčí samostatné technologické části (např. dávkování jádra pomocí AKB).

Společně s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Farmtec a. s. a ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s. jsme úspěšně ukončili výzkumný úkolu QJ1210144. Celý název projektu je Vývoj nového informačního systému a aplikované technologicko-organizační inovace řídicích systémů v chovu dojeného skotu pro posílení konkurenceschopnosti chovatelů a živočišných produktů a welfare zvířat. zvýšení kvality. Výstupy z tohoto projektu – parametry mikroklimatu, nová konstrukce AKD, průchozí vážní systém, funkce sledování pohybové aktivity, algoritmy řídícího programového vybavení jsme použili při tvorbě systému Farmsoft. Se ZF JU spolupracujeme i nadále, máme rozpracované projekty na sledování kvality dojeného mléka, automatizovaný systém sledování stájových indexů a identifikaci zvířete pomocí analýzy obrazu. Nejrozsáhlejším projektem je vývoj robotické ruky pro klasické dojírny.

Mimo vývoje software, hardware a identifikace máme kvalitní skupinu pro implementaci výše popsaných systémů včetně služby zootechnického a provozního poradenství. Další skupina provádí montáž, servis a opravy převážně technologických systémů řízených elektronickými systémy (dojící robot, mléčný automat, dojírna a dojící systém,…) a to vlastní i zahraniční provenience.

Budoucnost

Naším cílem je získávat nové spokojené zákazníky a stávající si udržet. To znamená dodávat kvalitní, praktické produkty v přijatelných cenových relacích, spolu se službami na nejvyšší úrovni. Reagovat na podnětné připomínky uživatelů. Pečlivě sledovat novinky plemenářské či chovatelské práce a vývojové trendy v oblasti zemědělských technologií a vše následně implementovat do našich systémů, ať už po stránce software, hardware nebo komunikačních technologií. Naši firmu postupně orientujeme na systém Research and Development (V a V). To je na vývoj jednotlivých zařízení, s cílem jejich patentování a následným prodejem. 

Spolupráce se Zemědělskou a Technologyckou fakultou Jihočeské Univerzity dosáhla vyššího stupně integrity. Máme rozpracováno několik projektů, kdy s pomocí prvků umělé inteligence a zařazování robotizovaných a plně automatizovaných systémů vytváříme Zemědělství 5.0. Průmysl je pouze na úrovni 4.0, V zemědělství pracujeme s živými tvory a jsme ovlivněni klimatickými podmínkami a to jsou faktory, které průmyslové výrobní linky neovlivňují. Využití nových robotizovaných a plně automatizovaných systémů v zemědělské prvovýrobě by mělo také přilákat nové mladé pracovní síly.

Podívejte se na naše produkty

Řízení chovu skotu

Programové vybavení AGROSOFT – Skot slouží pro každodenní práci zootechniků.

Usnadnění práce zootechnikům a agronomům

V současné době je naprosto samozřejmé používat při zootechnické i agronomické praxi informační technologie propojené s provozními systémy.

Odstranění tepelného stresu

Tepelný stres se stal jedním z nejvýznamnějších faktorů ovlivňující chov skotu.

Montáž a servis

Nejdokonalejší technologie, super kvalitní zařízení nebo ten nejlepší software se neobejdou bez kvalitní montáže, bezchybné instalace, odborného zaškolení a navazující záruční a pozáruční spolehlivý servis.