Chytré technologie pro živočišnou výrobu

AKTUALITY A REFERENCE

AGROSOFT SKOT

Program je vytvořen jako webová aplikace bez potřeby instalace na lokálním počítači. Umožňuje přihlášení z libovolného místa, omezeno pouze  nastaveným oprávněním.  Zabezpečujeme ochranu dat a 100% zálohování veškerých dat. Systém zahrnuje kompletní evidenci všech kusů skotu v podniku, členění jednotlivých kusů je dle nastaveného vnitropodnikového uspořádání. V programu je možno pořizovat veškeré prováděné změny na stádu, včetně hromadných změn. Ke každému kusu je vedena růstová křivka zvířete. Je zajištěna tvorba hlášení do Ústřední evidence skotu, elektronická komunikace s ÚE (odesílání hlášení, ušní známky, porovnání údajů Skot x ÚE…), elektronická komunikace s ČMSCH. Každý měsíc je uzavírán výpočtem obratu (ks, kg, Kč), který umožňuje výstupy do účetnictví, v případě potřeby včetně odpisů základního stáda. Pořízená data je možno prohlížet v mnoha připravených sestavách, systém umožňuje vedení pastevního deníku, je počítána produkce statkových hnojiv, výpočet VDJ.. Poplatky za využívání služby zahrnují uložení, zpracování, správu a zálohu dat, telefonickou podporu pro zákazníky, změny v SW vyvolané změnou legislativy, apod. Nadstandardní požadavky zákazníků (specifické úpravy, sestavy nevyužitelné obecně, propojení s novými ekonomickými SW, apod) jsou v případě potřeby účtovány dle skutečně objednaných a provedených prací. Jako nadstavbu základního systému nabízíme zákazníkům nadstavbu Zdraví, která obsahuje evidenci podávání léčebných i jiných prostředků, provádění ošetření zvířat, plány léčení, vedení skladu léčiv včetně sledování stavu léčiv (množství, dávky, šarže, expirace, atd.)

Podívejte se na naše další produkty

Řízení chovu skotu a prasat

Program Agrosoft Skot je určen pro velké i malé chovatele skotu. Nový systém Agrosoft SKOT je řešen jako webová aplikace. 

Usnadnění práce zootechnikům a agronomům

Program Agrosoft Prasata je určen pro velké i malé chovatele prasat.

Odstranění tepelného stresu

Automatické řízení mikroklimatu ve stájích pomáhá zlepšovat pohodu zvířat. Ta je úměrná kvalitní produkci. 

Montáž a servis

Řízení provozu: docházka, sklad, vážení vozů a kamerový systém. Pro velké i malé firmy.