Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function '_wp_footnotes_kses_init' not found or invalid function name in /web/htdocs5/agrosoftcz/home/www/wp-includes/class-wp-hook.php on line 308

Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function '_wp_footnotes_kses_init' not found or invalid function name in /web/htdocs5/agrosoftcz/home/www/wp-includes/class-wp-hook.php on line 308
AGROSOFT SKOT - Agrosoft Tábor

Chytré technologie pro živočišnou výrobu

DOTACE Program Rozvoje Venkova

Program je vytvořen jako webová aplikace bez potřeby instalace na lokálním počítači. Umožňuje přihlášení z libovolného místa, omezeno pouze  nastaveným oprávněním.  Zabezpečujeme ochranu dat a 100% zálohování veškerých dat. Systém zahrnuje kompletní evidenci všech kusů skotu v podniku, členění jednotlivých kusů je dle nastaveného vnitropodnikového uspořádání. V programu je možno pořizovat veškeré prováděné změny na stádu, včetně hromadných změn. Ke každému kusu je vedena růstová křivka zvířete. Je zajištěna tvorba hlášení do Ústřední evidence skotu, elektronická komunikace s ÚE (odesílání hlášení, ušní známky, porovnání údajů Skot x ÚE…), elektronická komunikace s ČMSCH. Každý měsíc je uzavírán výpočtem obratu (ks, kg, Kč), který umožňuje výstupy do účetnictví, v případě potřeby včetně odpisů základního stáda. Pořízená data je možno prohlížet v mnoha připravených sestavách, systém umožňuje vedení pastevního deníku, je počítána produkce statkových hnojiv, výpočet VDJ.. Poplatky za využívání služby zahrnují uložení, zpracování, správu a zálohu dat, telefonickou podporu pro zákazníky, změny v SW vyvolané změnou legislativy, apod. Nadstandardní požadavky zákazníků (specifické úpravy, sestavy nevyužitelné obecně, propojení s novými ekonomickými SW, apod) jsou v případě potřeby účtovány dle skutečně objednaných a provedených prací. Jako nadstavbu základního systému nabízíme zákazníkům nadstavbu Zdraví, která obsahuje evidenci podávání léčebných i jiných prostředků, provádění ošetření zvířat, plány léčení, vedení skladu léčiv včetně sledování stavu léčiv (množství, dávky, šarže, expirace, atd.)