Chytré technologie pro živočišnou výrobu

AKTUALITY A REFERENCE

Termokamery jsou využívány k sledování onemocnění paznehtů u skotu.

V současné době nabízíme dva typy termokamer a to ruční a stacionární. Ruční termokmaery umožňují uživateli jednoduché snímkování zvířat jejich označení a uložení do souboru na PC.

Ideální je pořízení snímků v dojírně při dojení a poté vyhodnocení na PC. Další možností je snímkování zvířat při použití fixační klece a sledování účinnosti léčby při ošetřování paznehtů. Jedná se o levnější a dostupnější variantu pro zemědělské podniky, kde si najde termokamera využití i v dalších oborech jako je opravárenství či kontrole teplot sena.

Stacionární systém je plně automatizovaný, termovizní systém Hoof Inspector je propojen s elektronickou identifikací zvířat. Může být umístěn u vstupu na dojírnu, v průchozí chodbě nebo selekční brance.

Princip systému je založen na bezdotykovém měření teploty na povrchu paznehtů, ale i kopyt, a to během běžné chůze skotu, koně a dalších hospodářských zvířat. Zánětlivé onemocnění se u skotu projevuje znatelným nárůstem povrchové teploty v nejbližším okolí paznehtu.

A to ještě dříve, než se projeví kulhavá chůze nebo rozvinou další zdravotní problémy. Tento systém je stále rozvíjen a zdokonalován. První stacionární systém byl zprovozněn na farmě v Těšanech.

Podívejte se na naše další produkty

Řízení chovu skotu a prasat

Program Agrosoft Skot je určen pro velké i malé chovatele skotu. Nový systém Agrosoft SKOT je řešen jako webová aplikace. 

Usnadnění práce zootechnikům a agronomům

Program Agrosoft Prasata je určen pro velké i malé chovatele prasat.

Odstranění tepelného stresu

Automatické řízení mikroklimatu ve stájích pomáhá zlepšovat pohodu zvířat. Ta je úměrná kvalitní produkci. 

Montáž a servis

Řízení provozu: docházka, sklad, vážení vozů a kamerový systém. Pro velké i malé firmy.