Chytré technologie pro živočišnou výrobu

DOTACE Program Rozvoje Venkova

V současné době nabízíme dva typy termokamer a to ruční a stacionární. Ruční termokmaery umožňují uživateli jednoduché snímkování zvířat jejich označení a uložení do souboru na PC.

Ideální je pořízení snímků v dojírně při dojení a poté vyhodnocení na PC. Další možností je snímkování zvířat při použití fixační klece a sledování účinnosti léčby při ošetřování paznehtů. Jedná se o levnější a dostupnější variantu pro zemědělské podniky, kde si najde termokamera využití i v dalších oborech jako je opravárenství či kontrole teplot sena.

Stacionární systém je plně automatizovaný, termovizní systém Hoof Inspector je propojen s elektronickou identifikací zvířat. Může být umístěn u vstupu na dojírnu, v průchozí chodbě nebo selekční brance.

Princip systému je založen na bezdotykovém měření teploty na povrchu paznehtů, ale i kopyt, a to během běžné chůze skotu, koně a dalších hospodářských zvířat. Zánětlivé onemocnění se u skotu projevuje znatelným nárůstem povrchové teploty v nejbližším okolí paznehtu.

A to ještě dříve, než se projeví kulhavá chůze nebo rozvinou další zdravotní problémy. Tento systém je stále rozvíjen a zdokonalován. První stacionární systém byl zprovozněn na farmě v Těšanech.