Chytré technologie pro živočišnou výrobu

AKTUALITY A REFERENCE

Přirozená plemenitba

Na žádost uživatelů jsme se v programu AGROSOFT SKOT v závěru roku 2020 podrobněji věnovali problematice přirozené plemenitby (PP). Pro chovatele zajišťujeme dokonalou evidenci PP a automaticky připravujeme hlášení PP na ústřední evidenci, které chovatel pouze zkontroluje a jednoduše odešle elektronicky prostřednictvím služby IZR.

Nabízíme i automatické vedení evidence PP. Stačí, když chovatel správně v SW eviduje kontakt plemenného býka s plemenicemi na stáji (sekci). Pro chovatele se tímto rozšířil přehled o reprodukci stáda i na plemenice, které nejsou inseminovány, ale je u nich reprodukce zajištěna přirozenou plemenitbou.

Na základě znalosti období působnosti býka je možné nastavit vyšetření březosti u plemenic a po zabřeznutí co nejpřesněji odhadnout budoucí otelení a tím i např. termín zaprahnutí dojnic apod. O jednotlivých úkonech má chovatel přehled v sestavách, které napomáhají efektivně reprodukci řídit i sledovat.

Podívejte se na naše další produkty

Řízení chovu skotu a prasat

Program Agrosoft Skot je určen pro velké i malé chovatele skotu. Nový systém Agrosoft SKOT je řešen jako webová aplikace. 

Usnadnění práce zootechnikům a agronomům

Program Agrosoft Prasata je určen pro velké i malé chovatele prasat.

Odstranění tepelného stresu

Automatické řízení mikroklimatu ve stájích pomáhá zlepšovat pohodu zvířat. Ta je úměrná kvalitní produkci. 

Montáž a servis

Řízení provozu: docházka, sklad, vážení vozů a kamerový systém. Pro velké i malé firmy.