Chytré technologie pro živočišnou výrobu

DOTACE Program Rozvoje Venkova

Na žádost uživatelů jsme se v programu AGROSOFT SKOT v závěru roku 2020 podrobněji věnovali problematice přirozené plemenitby (PP). Pro chovatele zajišťujeme dokonalou evidenci PP a automaticky připravujeme hlášení PP na ústřední evidenci, které chovatel pouze zkontroluje a jednoduše odešle elektronicky prostřednictvím služby IZR.

Nabízíme i automatické vedení evidence PP. Stačí, když chovatel správně v SW eviduje kontakt plemenného býka s plemenicemi na stáji (sekci). Pro chovatele se tímto rozšířil přehled o reprodukci stáda i na plemenice, které nejsou inseminovány, ale je u nich reprodukce zajištěna přirozenou plemenitbou.

Na základě znalosti období působnosti býka je možné nastavit vyšetření březosti u plemenic a po zabřeznutí co nejpřesněji odhadnout budoucí otelení a tím i např. termín zaprahnutí dojnic apod. O jednotlivých úkonech má chovatel přehled v sestavách, které napomáhají efektivně reprodukci řídit i sledovat.