Chytré technologie pro živočišnou výrobu

DOTACE Program Rozvoje Venkova

SMART technologie pro řízení mikroklima

Řízení mikroklima ve stáji ovládá dílčí technologie (plachty, ventilátory, skrápění, světla, vyhrnovací lopaty) a zajišťuje tak zvířatům vysokou kvalitu chovného prostředí.

KÓD 04 – Speciální technologické vybavení skotu

PODKÓD 04-305 – SMART technologie pro řízení ventilace, osvětlení, kejdového hospodářství a dalších automatických technologií

Vlastnosti

Kontakt