Chytré technologie pro živočišnou výrobu

VÝZKUM A VÝVOJ​

Měření stájového prostředí

Účastníci: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, AGROSOFT Tábor, s.r.o.

Název projektu – Měření stájového prostředí. Projekt byl součástí programu OPPIK, II. Výzva – Inovační vouchery . Tento program zaštiťovalo MPO ČR.

Předmětem poskytnutí služby Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích byla realizace šesti kontinuálních měření koncentrace plynů a dalších vybraných parametrů stájového prostředí pro potřeby vývoje automatického systému řízení klimatu ve stájích (teplota, tlak, vlhkost, proudění vzduchu, intenzita osvětlení a koncentrace plynů – amoniak, metan, sirovodík, kysličník uhličitý).

Výsledky pro praxi:

– Ověření přesnosti čidel pro měření fyzikálních a chemických veličin stájového prostředí

– Naměřené hodnoty určily rozsahy jednotlivých veličin

Nejdokonalejší technologie, super kvalitní zařízení nebo ten nejlepší software se neobejdou

bez kvalitní montáže, bezchybné instalace, odborného zaškolení a navazující záruční a pozáruční spolehlivý servis. Máme dlouholeté zkušenosti s montáží technologií pro skot a prasata.

Zaměřeni jsme především na instalaci elektroniky řízených systémů v jednotlivých provozech. Montujeme vlastní zařízení i technologická zařízení od jiných dodavatelů. Pracujeme ve skupinách s dodavateli i samostatně. O kvalitě naší montážní práce svědčení i ocenění od firmy  Förster-Technik za nejlepší montáž mléčných automatů.

Provádíme záruční i pozáruční servis technologických zařízení pro živočišnou výrobu. Zaměřeni jsme především na elektronickou identifikaci, dojírny včetně doplňků (přiháněč, selekční branka, váha, atd.), dojící roboty, mléčné automaty, automatické krmné boxy pro skot a prasata.

Servis poskytujeme 24/7 ke spokojenosti všech zákazníků. Zároveň opravujeme desky elektroniky tuzemských i zahraničních dodavatelů – ovládacídeska dojení, klávesnice, krmení, vyhrnovacích lopat, el. přihaněčů, identifikace, pedometrů, antén.

Potřebujete s něčím poradit? Nebo chcete více informací?

Neváhejte nás kontaktovat

Podívejte se na naše produkty

Řízení chovu skotu a prasat

Programové vybavení AGROSOFT – Skot a AGROSOFT – Prasata slouží pro každodenní práci zootechniků.

Usnadnění práce zootechnikům a agronomům

V současné době je naprosto samozřejmé používat při zootechnické i agronomické praxi informační technologie propojené s provozními systémy.

Odstranění tepelného stresu

Tepelný stres se stal jedním z nejvýznamnějších faktorů ovlivňující chov skotu.

Montáž a servis

Nejdokonalejší technologie, super kvalitní zařízení nebo ten nejlepší software se neobejdou bez kvalitní montáže, bezchybné instalace, odborného zaškolení a navazující záruční a pozáruční spolehlivý servis.