VÝZKUM A VÝVOJ​

Analýza obrazu

TREND – FW01010391

Účastníci: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, AGROSOFT Tábor, s.r.o.

Doba trvání projektu – 01/2020 – 12/2023

Název projektu: Vývoj systému pro nepřetržitou identifikaci a etologické sledování zvířat v chovech skotu s využitím metod umělé inteligence.

Cílem projektu je vývoj systému pro nepřetržitou identifikaci a etologické sledování zvířat v chovech skotu. Systém je tvořen soustavou několika kamer, které jsou instalovány ve stáji a pomocí kterých jsou získávány vstupní obrazové informace o každém zvířeti zvlášť.

Ty jsou následně analyzovány v reálném čase za pomoci vyvinutého software s využitím moderních výpočetních metod pro zpracování obrazu a aplikací metod umělé inteligence (neuronových sítí).

Datový výstup poskytuje komplexní informace o aktuální poloze a aktivitě každého zvířete („podle jména,“ nikoliv anonymně, tj. každé zvíře je možno jednoznačně spárovat s informacemi v informačním systému), přičemž tyto informace je možno dále analyzovat a využívat pro další rozhodování kompetentními osobami (zootechnik, vedení podniku, pověřený technický pracovník atp.), nebo jako vstupní data pro další zpracování jinými automatizovanými systémy.

Důležitost projektu je zejména v tom, získat data o vitálním stavu jednotlivých dojnic a upravovat jejich prostředí na základě vyhodnocených dat ze SW, za účelem dosažení co nejvyšší produkce mléka.

Potřebujete s něčím poradit? Nebo chcete více informací?

Neváhejte nás kontaktovat