Chytré technologie pro živočišnou výrobu

VÝZKUM A VÝVOJ​

Analýza mléka

NAZV – QK1910174

Účastníci: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, AGROSOFT Tábor, s.r.o.

Doba trvání projektu – 01/2019 – 12/2023

Název projektu: Zvyšování kvality mléka a jeho ekonomických ukazatelů využitím automatizovaného systému sledování vybraných parametrů v reálném čase.

Cílem projektu je zvýšení kvality produkce mléka a zlepšení ekonomiky chovu dojnic využitím automatizovaného systému pro hodnocení kvality mléka.

Navrhované řešení založené na principech Livestock Smart Farming umožní v reálném čase získat přesné informace o kvalitě nádoje od jednotlivých dojnic a zároveň umožní předat k dalšímu zpracování pouze mléko splňující přísné hygienické standardy (kvalitativně nevyhovující surovina bude z dalšího zpracování vyřazena).

Technologie umožní zvýšit kvalitu mléčných produktů na českém trhu a zároveň zvýší konkurenceschopnost chovů dojnic.

 

Tento projekt je realizován za finanční podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva zemědělství

Potřebujete s něčím poradit? Nebo chcete více informací?

Neváhejte nás kontaktovat

Podívejte se na naše produkty

Řízení chovu skotu a prasat

Programové vybavení AGROSOFT – Skot a AGROSOFT – Prasata slouží pro každodenní práci zootechniků.

Usnadnění práce zootechnikům a agronomům

V současné době je naprosto samozřejmé používat při zootechnické i agronomické praxi informační technologie propojené s provozními systémy.

Odstranění tepelného stresu

Tepelný stres se stal jedním z nejvýznamnějších faktorů ovlivňující chov skotu.

Montáž a servis

Nejdokonalejší technologie, super kvalitní zařízení nebo ten nejlepší software se neobejdou bez kvalitní montáže, bezchybné instalace, odborného zaškolení a navazující záruční a pozáruční spolehlivý servis.