Chytré technologie pro živočišnou výrobu

DOTACE Program Rozvoje Venkova

Naše nabídka

Naše technologie s prvky precizního zemědělství zvýší preferenční body ve Vaší dotační žádosti​

Robotické dojicí zařízení

Robotické rameno nahrazující práci dojičů na klasické dojírně

Termokamery

Infračervená termografie (IRT) je bezpečná neinvazivní metoda

SMART technologie pro řízení mikroklima

Řízení mikroklima ve stáji ovládá dílčí technologie (plachty, ventilátory, skrápění, světla, vyhrnovací lopaty) a zajišťuje tak zvířatům vysokou kvalitu chovného prostředí.

Systém pro identifikaci a přenos údajů o dojnici

Nabízíme systém pro elektronickou identifikaci, sledování aktivit skotu a lokalizaci jednotlivých zvířat.

Kamerový systém

Poskytuje nepřetržité sledování Vašeho stáda a veškerého dění na stáji, monitoring budov i celého Vašeho areálu.

Rozbor obrazu

Umožňuje analýzy a sdílení obrazu z kamerového systému, zároveň poskytuje možnosti stanovení cow comfort indexů, hodnocení welfare a tělesné kondice zvířat.