Chytré technologie pro živočišnou výrobu

DOTACE Program Rozvoje Venkova

Termokamery

Infračervená termografie (IRT) je bezpečná neinvazivní metoda

Vyhovuje Obecnému preferenčnímu kriteriu č. 9
Intervence 33.73 – Investice do zemědělských podniků
Předmět projektu navazuje na operaci 16.1.1 – Podpora operačních skupin a projektů EIP
s možností získání až 5 bodů.

Vlastnosti

Kontakt