Chytré technologie pro živočišnou výrobu

DOTACE Program Rozvoje Venkova

Robotické dojicí zařízení

Robotické rameno nahrazující práci dojičů na klasické dojírně

KÓD 02 – Dojírny a mléčnice pro skot

PODKÓD 02-402 – Robotické dojicí rameno

Vlastnosti

Kontakt