Chytré technologie pro živočišnou výrobu

PRODUKTY

Řízení chovu skotu

Programové vybavení AGROSOFT – Skot slouží pro každodenní práci zootechniků.

AGROSOFT Skot je historicky nejúspěšnější a nejužívanější zootechnický program. Zajišťuje veškerou evidenci zvířat, od narození po vyřazení včetně uchování historie dat. S možností evidenčních a inventurních sestav s různými typy filtrů.

Umožňuje pořízení veškerých změn, které ve stádě probíhají (narození, přesun mezi stájemi i kategoriemi, prodej, nákup, inseminace, atd.). Změny se mohou zadávat po jednotlivých kusech nebo skupinově. Na pořízené změny navazuje výpočet obratu na úrovni ks, kg, Kč.

Následně jsou údaje z obratu přeneseny do účetního systému. Uživatel může pomocí ručního zadávání nebo přímé komunikace s mlékárnou sledovat každodenní mléčnou produkci. Ke sledování řízení reprodukce slouží nastavený reprodukční kalendář s aktualizací reprodukčních údajů.

Následně má uživatel k dispozici plány úkonů, vyhledání problémových kusů, výběry pro inseminaci jalovic a dojnic, atd. Program zároveň sleduje zdravotní stav zvířat, zaznamenává veterinární zákroky a léčení. V případě pastevního odchovu vede pastevní deník. Samozřejmostí je komunikace s ústřední evidencí potvrzená certifikátem od ČMSCH a plemenářskou evidencí včetně přijímání výsledků užitkovosti (KU). Program komunikuje s vybranými technologickými zařízeními (dojení, AKB, termokamery, …). Cloudová verze umožňuje přístup více uživatelů s rozdílnými oprávněními současně.

K bezproblémovému zavedení, zaškolení a provozování programu AGROSOFT Skot jsou poskytovány odpovídající inženýrské služby.

Potřebujete s něčím poradit? Nebo chcete více informací?

Neváhejte nás kontaktovat

Podívejte se na naše další produkty

Usnadnění práce zootechnikům a agronomům

V současné době je naprosto samozřejmé používat při zootechnické i agronomické praxi informační technologie propojené s provozními systémy.

Odstranění tepelného stresu

Tepelný stres se stal jedním z nejvýznamnějších faktorů ovlivňující chov skotu. Pro zvládnutí tepelného stresu je třeba udržet zdravé stájové prostředí.

Montáž a servis

Nejdokonalejší technologie, super kvalitní zařízení nebo ten nejlepší software se neobejdou bez kvalitní montáže, bezchybné instalace, odborného zaškolení a navazující záruční a pozáruční spolehlivý servis.