Chytré technologie pro živočišnou výrobu

VÝZKUM A VÝVOJ

ZPRACOVÁNÍ DAT

Účastníci: VÚŽV Uhříněves, ČZU v Praze, AGROSOFT Tábor, s.r.o.

Doba trvání projektu – 01/2019 – 12/2023

Název projektu: Eliminace rizikových faktorů zdraví a reprodukce dojnic pomocí využití automatizovaných systémů měření a sběru dat.

Hlavním cílem je zvýšit účinnost systému prevence poruch zdraví a řízení reprodukce ve stádech vysokoužitkových dojnic na základě racionálního využití informací získávaných automaticky a v reálném čase z dojíren a dalšího technického vybavení stájí (sensorů).

Údaje budou využity ke stanovení včasných indikátorů energetického stavu dojnic, fyzického vyčerpání a stresu a ukazatelů obnovení metabolické rovnováhy organismu. Dalším cílem je ověřit možnosti využití těchto indikátorů v rámci managementu reprodukce a prevence chorob dojnic prostřednictvím návrhu konkrétních metodických postupů vedoucích ke snížení spotřeby léčiv, zlepšení pohody zvířat a zvýšení reprodukční výkonnosti.

Na základě modelových ekonomických výpočtů budou navrhována opatření s cílem zvýšit ekonomickou efektivitu chovu.

 

Tento projekt je realizován za finanční podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva zemědělství

Potřebujete s něčím poradit? Nebo chcete více informací?

Neváhejte nás kontaktovat

Podívejte se na naše produkty

Řízení chovu skotu a prasat

Programové vybavení AGROSOFT – Skot a AGROSOFT – Prasata slouží pro každodenní práci zootechniků.

Usnadnění práce zootechnikům a agronomům

V současné době je naprosto samozřejmé používat při zootechnické i agronomické praxi informační technologie propojené s provozními systémy.

Odstranění tepelného stresu

Tepelný stres se stal jedním z nejvýznamnějších faktorů ovlivňující chov skotu.

Montáž a servis

Nejdokonalejší technologie, super kvalitní zařízení nebo ten nejlepší software se neobejdou bez kvalitní montáže, bezchybné instalace, odborného zaškolení a navazující záruční a pozáruční spolehlivý servis.