Chytré technologie pro živočišnou výrobu

AKTUALITY A REFERENCE

Nový systém pro řízení mikroklimatu v AGD Morkovice, farma Počenice

Na začátku listopadu proběhla instalace, zprovoznění a zaškolení systému A.TECH na farmě Počenice. A-TECH zde ovládá 4 boční komfortní plachty, 8 ventilátorů, 26 ks LED osvětlení a LED červené osvětlení, větrací štěrbinu, 2 okruhy vyhrnovacích lopat.

Nově byl systém na přání zákazníka rozšířen o dešťový senzor. Celý systém je zkompletován na námi vyvinutém a patentovaném algoritmu řízení stájového mikroklimatu s katateploměrem. Pro sledování provozu je systém napojen na náš online dispečink 24/7 přes 4G síť.

Podívejte se na naše další produkty

Řízení chovu skotu a prasat

Program Agrosoft Skot je určen pro velké i malé chovatele skotu. Nový systém Agrosoft SKOT je řešen jako webová aplikace. 

Usnadnění práce zootechnikům a agronomům

Program Agrosoft Prasata je určen pro velké i malé chovatele prasat.

Odstranění tepelného stresu

Automatické řízení mikroklimatu ve stájích pomáhá zlepšovat pohodu zvířat. Ta je úměrná kvalitní produkci. 

Montáž a servis

Řízení provozu: docházka, sklad, vážení vozů a kamerový systém. Pro velké i malé firmy.