Chytré technologie pro živočišnou výrobu

AKTUALITY A REFERENCE

Novinky AGROSOFT SKOT

Na přání uživatelů programu AGROSOFT SKOT jsme doplnili napojení našeho produktu na účetní systémy AGEU, BYZNYS a SIDUS. Zdokonalili jsme účetní evidenci zvířat v růstových kategoriích i v základním stádu.

Novým i stávajícím uživatelům nabízíme kromě ekonomické evidence zvířat v růstových kategoriích i ekonomickou evidenci základního stáda – provádění odpisů a vedení evidence hmotného investičního majetku (skot) přímo v našem systému. Výstup z našeho systému pak vstupuje přímo do účetnictví. Není potřeba modul zvířat v ekonomickém systému. Chovatel tak má v případě výběru nového ekonomického systému širší možnosti. Není omezován pouze na ekonomické systémy, které obsahují modul zvířat. Navíc ekonomické zpracování v AGROSOFT SKOTu je řešené tak, že po prvotním nastavení automaticky funguje na pozadí. Prakticky tak úplně odpadá většina práce, která by byla potřeba na obsluhu modulu zvířat v ekonomickém systému.

Nadále pracujeme na zdokonalení hlášení přirozené plemenitby. Připravili jsme nové sestavy týkající se reprodukce zvířat podle konkrétních požadavků chovatelů.

Podívejte se na naše další produkty

Řízení chovu skotu a prasat

Program Agrosoft Skot je určen pro velké i malé chovatele skotu. Nový systém Agrosoft SKOT je řešen jako webová aplikace. 

Usnadnění práce zootechnikům a agronomům

Program Agrosoft Prasata je určen pro velké i malé chovatele prasat.

Odstranění tepelného stresu

Automatické řízení mikroklimatu ve stájích pomáhá zlepšovat pohodu zvířat. Ta je úměrná kvalitní produkci. 

Montáž a servis

Řízení provozu: docházka, sklad, vážení vozů a kamerový systém. Pro velké i malé firmy.