Chytré technologie pro živočišnou výrobu

AKTUALITY A REFERENCE

Naše firma úspěšně najela na nový software

V průběhu letošního roku naše firma úspěšně najela na software Projektově, který slouží k řešení a zadávání úkolů v rámci projektových týmů. Díky tomuto programu se usnadnila komunikace mezi jednotlivými zaměstnanci v rámci řešení projektů.

Během několika měsíců jsme se celofiremně zúčastnili řady školeních, kde jsme se seznamovali s daným programem a postupně ho zavedli do běžného chodu firmy. Do programu Projektově se zapojili i další vývojáři, kteří s námi spolupracují na projektech.

Tímto bychom chtěli poděkovat Projektově.cz a především panu Ing. Solnickému, který nás školí a je nám neustále k dispozici. Software Projektově je úzce propojen se systémem zpracování projektů – Projektové myšlení od doc. Ing. Petra Všetečky, Ph.D., s kterým také spolupracujeme.

Podívejte se na naše další produkty

Řízení chovu skotu a prasat

Program Agrosoft Skot je určen pro velké i malé chovatele skotu. Nový systém Agrosoft SKOT je řešen jako webová aplikace. 

Usnadnění práce zootechnikům a agronomům

Program Agrosoft Prasata je určen pro velké i malé chovatele prasat.

Odstranění tepelného stresu

Automatické řízení mikroklimatu ve stájích pomáhá zlepšovat pohodu zvířat. Ta je úměrná kvalitní produkci. 

Montáž a servis

Řízení provozu: docházka, sklad, vážení vozů a kamerový systém. Pro velké i malé firmy.