Chytré technologie pro živočišnou výrobu

AKTUALITY A REFERENCE

AGROSOFT v novém – Research and Development

Uplynulý rok 2020 přinesl do AGROSOFTU zásadní změny a proto bych Vám rád představil novou koncepci naší firmy. Společnost Farmtec si od nás převzala do správy své produkty Farmsoft spolu s vitalimetry a veškerý servis technologické části je již pouze v jejich kompetenci. AGROSOFTU se tím uvolnili ruce, vymizely veškeré komplikace vznikající nepřesnou hranicí odpovědnosti za produkty Farmtecu a my se nyní můžeme naplno věnovat především výzkumným projektům.

Se změnou činnosti přišly v naší firmě i personální změny. V posledních letech nám chyběla komunikace v některých částech týmu, ale nyní jsme všichni opět na jedné lodi. Nově náš kolektiv posílil vývojář Ing. Mirek Cimpa, do řídícího managementu nastoupil Ing. Dominik Smutný a tým pro implementaci zemědělských technologií rozšířil Ing. Pavla Dudáka ml.

Významný posun jsme udělali v organizaci práce. Úspěšně jsme zavedli systém Projektově. K vedení účetnictví jsme zvolili systém Pohoda. Spolupracujeme s firmou Grantex, která nám dohlíží na účetní, právní a pojišťovací agendu a především pomáhá v oblasti získávání projektů a následně poskytuje after care služby.

Naší hlavní činností se stává vývoj nových technologií pro zemědělskou prvovýrobu. Naší snahou je do zemědělství zavádět plně automatizované a robotizované systémy. Dojde tím k nahrazení namáhavé ruční práce s nepřetržitým provozem a vytvoření nových pracovních míst pro mladou generaci. V oblasti výzkumu a vývoje spolupracujeme úzce se Zemědělskou fakultou Jihočeské univerzity. Společně řešíme projekty zaměřené na nové technologické postupy především v chovu dojnic. 

Náš tým proto tvoří kvalitní vývojáři pro HW i SW, odborníci se zootechnickou praxí, znalci technologických systémů, zkušení výrobci elektroniky, odborníci strojaři,  a servisní a montážním technici se znalostí elektronických řídících systémů a robotizovaných technologií.

V dodávce našich produktů má nadále výsadní postavení programové vybavení Agrosoft SKOT. Mezi naše nově vyvinutá zařízení patří systém řízení mikroklimatu ve stáji a využití termokamer pro sledování zdravotního stavu zvířat. I nadále poskytujeme montážní a servisní služby zaměřené především na elektronicky řízené technologické systémy.

Podívejte se na naše další produkty

Řízení chovu skotu a prasat

Program Agrosoft Skot je určen pro velké i malé chovatele skotu. Nový systém Agrosoft SKOT je řešen jako webová aplikace. 

Usnadnění práce zootechnikům a agronomům

Program Agrosoft Prasata je určen pro velké i malé chovatele prasat.

Odstranění tepelného stresu

Automatické řízení mikroklimatu ve stájích pomáhá zlepšovat pohodu zvířat. Ta je úměrná kvalitní produkci. 

Montáž a servis

Řízení provozu: docházka, sklad, vážení vozů a kamerový systém. Pro velké i malé firmy.