Chytré technologie pro živočišnou výrobu

AKTUALITY A REFERENCE

Agrosoft slavnostně otevřel novou laboratoř pro umělou inteligenci

Management dojených stád skotu v podmínkách precizního zemědělství

Workshop je pořádán za podpory Ministerstva zemědělství ČR při České technologické platformě pro zemědělství.

Na workshopu VÚŽV v Uhříněvsi jsme představili zpracování obrazu, automatizace, robotizace a využití dat.

Podívejte se na naše další produkty

Řízení chovu skotu a prasat

Program Agrosoft Skot je určen pro velké i malé chovatele skotu. Nový systém Agrosoft SKOT je řešen jako webová aplikace. 

Usnadnění práce zootechnikům a agronomům

Program Agrosoft Prasata je určen pro velké i malé chovatele prasat.

Odstranění tepelného stresu

Automatické řízení mikroklimatu ve stájích pomáhá zlepšovat pohodu zvířat. Ta je úměrná kvalitní produkci. 

Montáž a servis

Řízení provozu: docházka, sklad, vážení vozů a kamerový systém. Pro velké i malé firmy.